قالب وردپرس

اهداف همایش :

اهداف همایش:
● ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه استفاده از سوختهای جایگزین، خودرو و صنایع وابسته و فناوریهای نوین مطرح در بخش حمل و نقل
●ایجاد زمینه لازم به منظور استفاده از ظرفيتهاي قانوني توسعه سوختهاي جايگزين در كشور