قالب وردپرس

اعضای شورای علمی :

دکتر وحید اصفهانیان

دکتر وحید اصفهانیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمود افشار

دکتر محمود افشار

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر محمد رضا امیدخواه

دکتر محمد رضا امیدخواه

عضو هیئت علمی دانشگاه تربین مدرس و رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر فتح اله امی

دکتر فتح اله امی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شینا انصاری

دکتر شینا انصاری

مدیر کل دفتر پایش فراگیر محیط زیست
دکتر فیروز بختیاری نژاد

دکتر فیروز بختیاری نژاد

رئیس پژوهشکده فناوری خودرو دانشکده صنعتی امیرکبیر
دکتر سعید پاک سرشت

دکتر سعید پاک سرشت

رئیس پژوهشی و فناوری شرکت ملی گاز ایران
دکتر حامد حوری جعفری

دکتر حامد حوری جعفری

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

دکتر علی ذوالفقاری

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
دکتر محمد رضا رسایی

دکتر محمد رضا رسایی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر یوسف رشیدی

دکتر یوسف رشیدی

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

دکتر شهرام رضوی

وزارت صنعت ، معدن و تجارت
دکتر مجید عمیدپور

دکتر مجید عمیدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر برات قبادیان

دکتر برات قبادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح اله قابضی

دکتر روح اله قابضی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
دکتر نرسی قربان

دکتر نرسی قربان

دبیر کمیسیون محیط زیست  و انرژی اتاق بازرگانی بین الملل
دکترامیر حسن کاکایی

دکترامیر حسن کاکایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتر سعید متصدی زرندی

دکتر سعید متصدی زرندی

معاون محیط زیست انسانی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
دکتر محمد مزرعتی

دکتر محمد مزرعتی

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

دکتر عبداله یونس آرا

شرکت ملی گاز ایران
 دکتر علی وطنی

دکتر علی وطنی

معاون پژوهش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
دکتر محمود شکریه

دکتر محمود شکریه

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر ناصر رئیسی فرد

دکتر ناصر رئیسی فرد

رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان جایگاههای اختصاصی سراسر کشور
 دکتر غلامعلی نجفی

دکتر غلامعلی نجفی

رئیس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران
دکتر محمد علی ریاحی

دکتر محمد علی ریاحی

رئیس انجمن مهندسی نفت ایران

مهندس فریدون حمیدی

مدیر عامل شرکت زامیاد

مهندس محمد علی کریمی

مدیر عامل شرکت یاوران خودرو